Hotta upp blommor- Beautify flowers

Posted by Princess Eva Angelica On 9:00 AM
Att stansa blommor är väl ganska vanligt att man gör. 
Titta kortet nedan. Stansat ut blommor och satt pärlor i mitten.
Det ser väl ok ut men nu ska jag visa hur jag gör för att få dem lite finare.

To punch flowers and use as decorations are quite common.
Look at the card below. I have punched flowers and put a pearl in the middle.
It looks OK but now I will show you how I do to  make them a little more pretty.


För detta kort använde jag dessa stansarna.
Det är Retro stans liten och medium från EKsuccess.

For this card I used these flower punches.
It´s Retro punch small and medium from EKsuccess.

 • Jag har också använt ett ark 200gr akvarell papper
 • En liten bit svart foam min är 3 mm tjock(men det funkar också med något annat mjuk och lite tjockare som man kan ha under när man ska poppa upp blommorna)
 • En sax med scallop mönster
 • En skalpell
 • Ett falsben-bone folder
 • En distress dyna
 • En tuschpenna
 • Ett torrembossings verktyg, stor pensel eller annat med rund ände.
 • Hemma gjort glimmerspray.
 • Och en Puffy Velvet Marker från Marvy
 
 • I also used a piece of 200 gr aquarelle paper
 • A small black piece of foam mine are 3mm thick (or something soft that you can use under the flowers when you pop up them.)
 • A pair of scissors scallop
 • A scalpel
 • A bone folder
 • A distress ink pad
 • A marker 
 • A dry emboss tool, a big brush or something with a rounded end.
 • Homemade glimmer mist (a spray bottle of water with distress ink and Perfect pearl)
 • And a Puffy Velvet Marker pen from Marvy.

Använder blommorna som sitter på kortet.
Börjar med att klippa ett jack i alla blombladen med scallop saxen.

I use the flowers from the card
I start with cutting a slit in every petal with the scallop scissors.

Duttar en bit make-up svamp mot distress dynan och färgar sen in mitten av blommorna med svampen.
Ingen fara om det inte blir perfekt. Då blir det verkligen hemmagjort. ;)
Och det är heller inte säkert att det syns när blomman är färdig.

Take a small piece of make-up sponge and and color from the distress pad.
Then I color the middle of the flowers with it.
It does not have to be perfect. Then it just looks homemade. ;)
And it´s not certain that it will show when it´s done.

Sen lägger jag blommorna på foamen och för torremboss verktyget runt blombladen.
Detta får bladen att veckla sig lätt uppåt. Ju mer man trycker desto mer buktar dem.

Then I put the flowers upside down on the foam and use the dry emboss tool. Push the tool towards the foam and make the petal pop. The more you push down the more the petal will pop.

Här använder jag penseln istället bara för att visa att det går också.

Here I use the brush instead to show that works too.

Så här ser det ut när man gjort alla blombladen.

When you have done all the petals it looks something like this.

Vänd blomman

Turn the flower

Använd verktyget eller penseln i mitten.
Tryck ner i cirkelrörelse.

Use the tool or the brush in the middle.
Push down in circular motion.

Dags för lite glimmer spray. Lägg ett torkpapper under för att förhindra kladd.

Time for some glimmer mist. Put a paper towel under to prevent a mess.Torka blommorna med en värmepistol

Dry the flowers with the heat gun.

Nu behöver kanterna lite färg.

Now the edges needs some color

Fått lite färg.

Got color.

Nu till mitten. Några prickar från mitten ut på varje blomblad.

Now to the center of the flower. Some dots from the middle onto every petal.

Nästan färdiga. De är redan fina eller hur.
Men lite Puffy Velvet marker ska vi ha också.

Almost done. They look nice already, right.
But a little Puffy Velvet marker we are going to use too.

Återigen det blehöver inte bli perfekt. Lite sporadiska streck ut mot kanterna.
Värm med värmefön för att få "Puffy"effekten.

Again it does not have to be perfect. Some brush marks on the petals.
Heat with the heat gun to get the "Puffy" effect.

Den färdiga produkten.
Man kan lägga på lite glitterlim för att få lite extra effekt också om man vill.

The final product.
One can use some stickles or glitter to get an extra effec too.

Oh jag glömde... Måste ju ha lite blad också.
De kan man skära/klippa för hand ur papper eller använda stansar.

Oh I forgot.... I need leaves too.
They I cut by hand with either scalpel or scissors or use punches.

För att få mer liv i dem bigar jag dem på mitten, viker och vecklar ut igen.

To make them look more natural I use the bone folder and score in the middle, fold and unfold again.
Handskuret blad ihop med två stansade.

Handmade leaf with two punched ones.

Här är kortet igen

Men med nya blommor.
Handgjorda sånna ;)

Here´s the card again.
But with new flowers.  
Handmade ones ;)

Testar med några andra stansar också. Även om man har de här puncharna från Nellie Snellen som embossar kan man få dem att poppa upp mer om man använder mitt tips med emboss verktyget/penseln ovan.
Men då ska man bara trycka mellan det redan embossade och mitten på baksidan och i mitten på ovan sidan. För att inte förstöra den fina embossade effekten.

I try some other punches too. And even if you got the Nellie Snellen punches that emboss you could make the flowers pop more if you use the tip with the emboss tool/brush above.
But then you shall only push between the already embossed part and the middle on the backside and in the middle from the right side. Or else you will destroy the the nice embossed effect.

Närbild på blommorna

Closeup on the flowers

Sen kan man ju hotta upp även köpta blommor med lite Puffy Velvet marker.

You can also make bought flowers a little more pretty with the Puffy Velvet marker.

Hoppas denna tutorial kan inspirera till att experimentera för att få mer liv i både blommor och blad.
Att ge dem mer dimension/liv blir jättefint på både kort och alster.
Lycka till och ha skoj!!
Kram, SasSa

Hope this tutorial can inspire to experiment to get more life in both flowers and leaves.
To give them more dimension/life looks nice on both cards and projects.
Good luck and have fun!!
Hugs, SasSa0 Response to 'Hotta upp blommor- Beautify flowers'

Post a Comment

Blog Archive