Pass på... ~ Make sure to...

Posted by Princess Eva Angelica On 2:32 AM
..å stoppe innom i morgen for en utrolig flott artikkel! Det tørr jeg love på forhånd! :)

Og det er ikke for sent enda å delta på første utfordring, og prøve ut Camillas flotte bretteteknikk! Fristen er 5.desember ved midnatt Norsk/Svensk tid.
Du kan vinne et flott sirkel kutte sett fra Fiskars!

Link til kortet ditt med denne koden <+a href="http://adressen til kortet">navnet på kortet<+/a+>

Husk å fjerne alle + tegnene i koden, for å få laget linken.

********************************

...stop by tomorrow for a fantastic article! I`m not afraid to promise you that in advance! :)

And it`s not to late to participate in our first challenge, the due is tomorrow at midnight Norwegian/Swedish time.
And you can get a chance to win a great circle cutting set from Fiskars!

Link to your card by using this code:
<+a href="http://address to the card">name on card<+/a+>

Remember to remove all the + signs before typing the code, or it will not make a link.

0 Response to 'Pass på... ~ Make sure to...'

Post a Comment