Happy New Year....

Posted by Princess Eva Angelica On 4:09 PM
Jeg tror alle som holder på med denne hobbyen her, spør seg selv innimellom hvorfor???
Hvorfor i alle verdens dager gjør jeg dette… ???
Kveld etter kveld, så setter jeg meg ned, med stempler, blekk, farger og papir, og lager kort!!!! Hva i alle dager er meningen med dette? Bruker altfor mye penger på denne hobby gjør vi også!!!

Hvorfor egentlig????

Jeg vet hvorfor jeg gjør det. Jeg ante ikke at et kort kunne bety så mye for en mottager. Før jeg selv begynte å lage kort… Et handlaget kort blir ofte sett mye mer pris på enn selve gaven. Det at noen har brukt av seg selv til å lage et så vakkert kort som overhode mulig til akkurat den personen, er noe som de aller fleste vet å sette pris på. Det blir så personlig, så mye mer ekte med en gang.

Men også at jeg faktisk kan skape noe, være kreativ, ja nesten kunstnerisk… det betyr mye for meg. Å få utfolde meg med blanke ark og fargestifter til.

Jeg får av og til spørsmålet; ”har du laget dette helt fra grunnen av????” -Ja svarer jeg da, det var i utgangspunktet helt blanke ark…. Når jeg ser kortet jeg har laget i noen sene kveldstimer, gjennom øynene på en mottager som spør det spørsmålet, da ser jeg meningen med det. Da ser jeg hvor mye skaperglede jeg har av denne hobbyen, og da ser jeg også hvor mye det betyr for mottager å få noe som er laget spesielt og personlig til han eller henne.

En av mine beste venner har jeg fått gjennom et kort…. Et kort som helt uventet plutselig dumpet ned i postkassen min. Jeg visste hvem hun var, siden vi begge var medlem av samme forum, men vi kjente ikke hverandre personlig på dette tidspunktet. Jeg ble så rørt, glad og overrasket over denne uventete gesten, og sendte selvsagt en mail umiddelbart og takket. Flere mailer ble utvekslet, og et varmt og livsvarig vennskap har oppstått.... og alt startet med et kort….

Tenk på hva et handlaget og personlig kort kan gjøre for et annet menneske…. Hvor mye glede det kan spre, både ved bursdager og andre merkedager, men gjerne også kort som kommer helt overraskende og uten noen spesiell grunn.

Så nyttårsforsettet mitt og min oppfordring til alle dere med denne fantastiske hobbyen er; - fortsett å lage kort, være kreative og skapende, og gjør verden til en litt bedre plass med et handlaget kort.

Godt Nytt og Kreativt År!
********************************************************

I think most of us with this hobby, will from time to time question the reason why we do this…. Why on earth do I spend evening after evening on this hobby, making cards, collecting stamps, spending too much money on this hobby…. !!!! Why?????

I know why I do it! I never realized how much a handmade card could mean to another person until I started making and giving cards away… The card is often more important to the person then the actual gift. The fact that someone has spent hours making a personal and beautiful card just for you means so much for most people.


But also the fact that I can create something, make something makes this hobby so valuable for me. To be creative and almost artistic is important for me!

I sometimes get the question; Did you make this yourself??”
And my answers is always; “yes, when I started it was just white papers”. When I look at the card through the eyes of the person asking this, then I see it… I see the joy I have of creating the card and I see how much it means to the person receiving it.

One of my dearest friends I “met” over a card. She sent me a card out of the blue, a total surprise. I "knew" who she was because we are both members of the same message board, but I didn`t know her personal by that time. I was so touched and moved by her gesture and the beautiful card, that I got on my e-mail and sent her a thank you note. The e-mails continued and out of that grew a warm and lifelong friendship!


Think about what a handmade card can do for another person, how much it is appreciated and how heartwarming it can be, on birthdays and other special occasions, but also as a surprise. You don`t always need a good reason for sending someone a card….


So my New Year resolution and my challenge to you is; keep making those cards! Be creative and artistic and make the world a little better place to be in, with personal and heartwarming handmade cards.


Happy New and Creative Year!


0 Response to 'Happy New Year....'

Post a Comment