Walk of Fame -September 2011

Posted by Princess Eva Angelica On 3:10 PM


Så har ännu en månad passerat och som vanligt har vi finkammat bloggvärlden på jakt efter exceptionella kort. Och som vanligt har vi också funnit massor av underbara alster. Det är alltid lika svårt att välja ut några enstaka av dessa, men här är i alla fall de kort som valts ut till september månads Walk of Fame:


Yet another month has passed and as usual we have "scanned" your blogs for marvellous creations. And as usual we have found lots and lots of fantastic cards and other projects. As always it is difficult to pick out just a few of them, but here are the cards we finally chose for September month´s Walk of Fame:
Soo beautiful, all three of them!! 

Thank you ladies for this wonderful inspiration!


Gratulerar * Congratulations* Onnea !! 
0 Response to 'Walk of Fame -September 2011'

Post a Comment

Blog Archive