Distress and bleach tutorial

Posted by Princess Eva Angelica On 2:59 PM
Produkter som brukes på denne teknikken.

Products used in this technique.Spray distress reinkere på mini mistere rett på kartongen, og bruk gjerne flere farger.

Fill the mini misters with distress refills and spray directly on the cardstock.
Her har jeg brukt "tumbled glass", "brushed corduroy" og "bundled sage". Tørk bakgrunnen med varmluftpistol, eller la den lufttørke.

I've used "tumbled glass", "brushed corduroy" and "bundled sage". Let air dry or dry with a heatgun.
Fyll klor på en mini mister! Viktig å huske på at mini misteren kun burde brukes til klor.

Fill a mini mister with bleach. It's important to remember only to use this for bleach.
Spray klor på en non-stick matte.

Spray bleach on a non-stick matt.
Dypp stempelet oppi kloret - bruk kun røde stempler. Anbefales ikke å bruke clear stamps, og stemplene må vaskes rett etter bruk med en våt klut.

Dip the stamp into the bleach. Use red stamps only and wash it immediately. It's not recommended to use clear stamps.
Stemple på bakgrunnen, og la den lufttørke. Bruker du varmluft pistol vil du stoppe klor prosessen.

Stamp on the background and let airdry. You are stopping the bleach process if you're using a hotgun.
Slik ser min bakgrunn ut!

This is how my background looks like!
Slik ser mine bakgrunner ut...

This is how my backgrounds look like!


Inger's cardsLisette's cardsSilje's cards


0 Response to 'Distress and bleach tutorial'

Post a Comment

Blog Archive